ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੱਲ - ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਸੋਸਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਲਿ.